promień podstawy stożka ma długość 2 cm

LIVE

Temat: wyznacz miary katów
Trójkąt prostokatny obraca się wokół dłuzszej przyprostokatnej. Wiedząc że pole powieszchni całkowitej powstałego stożka jest 2 pierwiastki z 3pi razy większe od pola trójkąta , wyznacz miary katów tego trójkata. 2. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym, promień podstawy stozka ma długość R. Oblicz pole przekroju wyznaczonego przez dwie tworzące , wiedzą, że katy zawarrty między nimi ma miare pi przez 6 3.Wysokość stożka ma długość H. Miara kata miedzy wysokościa a tworzącą wynosi pi przez 3 Oblicz pole przekroju tego stozka płaszczyzną poprowadzoną przez dwie tworzące wzajemnie prostopadłe. Prosze o pomoc i z góry ślicznie dziękuję
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=109085Temat: największa objętość
.../>1.Obwód prostokąta jest równy . Jakie powinny być długości jego boków, aby walec powstały przez obrót tego prostokąta dokoła jednego z nich miał największą objętość? Oblicz tę objętość. 2.W stożku o promieniu podstawy i wysokości długości wpisano drugi stożek, którego wierzchołek leży w środku podstawy danego stożka. Okrąg ograniczający podstawę stożka wpisanego leży na powierzchni bocznej danego stożka. Wyznacz długość promienia podstawy stożka wpisanego, przy której ma on największą objętość. 3.Zbadaj, który ze stożków wpisanych w kulę o promieniu ma największą objętość. Ile procent objętości tej kuli stanowi objętość największego stożka? Czy da sie zrobic te zadanie BEZ pochodnej? Jako, że nie miałam pochodnej, to mam zrobić tylko te które można bez. Jeżeli da się to proszę o pomoc:)
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=58149


Temat: przykłady optymalizacyjne
...objętość, którego jedna z podstaw zawiera się w podstawie ostrosłupa, wierzchołki zaś drugiej z podstaw należą do krawędzi bocznych ostrosłupa. Jakie są wymiary prostopadłościanu? 2. W stożek, którego promień podstawy ma długośc R, a wysokość długość H, wpisano drugi stożek, którego wierzchołek lezy w środku podstawy danego stożka, a obwód podstawy stożka wpisanego leży na powierchni bocznej stożka danego. Jaka powinna być długość promienia podstawy stożka wpisanego,aby miał on największą objętość? 3. Rozważmy stożki, których tworzące mają długość l. Który z tych stożków ma największą objętość? Ile ona wynosi? mogłby mi ktos to pomóc zrobic?? -- 15 lut 2010, o 19:42 -- 1.W trójkącie prostokątnym wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta prostego ma długość o a większą (a>0) od długości x rzutu prostokątnego jednej z...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=178690


Temat: 3 zadania z przekrojów
Witam. Szukam pomocy w rozwiązaniu trzech zadań ze stereometrii, oto one zad1 Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym, promień podstawy stożka ma długość R. Oblicz pole przekroju wyznaczonego przez dwie tworzące, jeśli kąt zawarty między nimi ma miarę 30 stopni. zad2 Krawędż podstawy prawidłowego ostrosłupa czworokątnego ma długość 6cm. Krawędż boczna tworzy z wysokością ostrosłupa kąt 30 stopni. wyznacz pole przekroju tego ostrosłupa płaszczyzną przechodzącą przez wierzchołek podstawy, prostopadle do przeciwległej krawędzi...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=41325


Temat: Stożkowate zadanka
1. Oblicz pola powierzchni stożków przedstawionych na rysunkach. a) b) 2. Pole powierzchni całkowitej stożka wynosi 80 pi. Promień podstawy stożka ma długość 4. Oblicz długość tworzącej stożka 3. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku długości 6 cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej stożka. 4. Z półkola o promieniu długości a utworzono powierzchnię boczną stożka. Jaka jest długość promienia podstawy tego stożka? 5. Oblicz objętość stożków przedstawionych na rysunku: a] b] 7.Oblicz objętość stożka powstałego w...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=38413


Temat: bryły.
4. Narysuj okrąg o promieniu 5 i wpisany w ten okrąg trójkąt równoramienny o wysokości 8. Ten trójkąt to przekrój osiowy stożka. Środek okręgu podzielił wysokość na 2 części o długościach 5 i 3. Narysuj promienie okręgu. Połowa podstawy trójkąta (promień podstawy stożka), część wysokości o długości 3 i promień okręgu tworzą trójkąt prostokątny. Czyli promień podstawy stożka ma długość 4, wysokość stożka- długość 8. Obliczam tworzącą: Objętość stożka: Pole powierzchni:
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=9324


Temat: Pole całkowite i objątość stożka
...kąt wycinka koła będącego powierzchnią boczną stożka ma miarę , to ta powierzchnia stanowi powierzchni koła (o promieniu 16). Stąd i ze wzoru na pole koła wynika, że pole powierzchni bocznej stożka wynosi . Z drugiej strony wiemy, że długość promienia wycinka kołowego będącego powierzchnią boczną stożka jest równa długości tworzącej tego stożka. Zatem mając obliczone , ze wzoru na pole powierzchni bocznej stożka wyznaczymy długość promienia podstawy stożka: , skąd . Stąd i z twierdzenia Pitagorasa można wyznaczyć długość wysokości stożka: . Mając te dane łatwo doprowadzić rozwiązanie do końca.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=195838


Temat: Bryly, zadania maturalne,
...po powierzchni szescianu z wierzcholka A do wierzcholka bedacego drugim koncem przekatnej wychodzacej z wierzcholka A, przy czym byla to droga najkrotsza z mozliwych. Narysuj siatke szczescianu a nastepnie oblicz odleglosc jaka pokonala mrowka jezeli krawedz szczescianu ma dlugosc pierwiastek z 5 m. 3.19 Powierzchnia boczna walca po rozwinieciu na plaszczyznie jest prostokatem o bokach 8 i 12. Oblicz dlugosc promienia podstawy tego walca. 3.20 Oblicz dlugosc promienia podstawy stozka, jezeli powierzchnia boczna stozka po rozwinieciu jest a) polkolem o promieniu 4 b) wycinkiem kola o promieniu 6 i kacie srodkowym 60stopni. 3.24 Oblicz pole powierzchni bocznej i objetosc stozka o wysokosci H i kacie rozwarcia 2alfa. 3.25 Pole powierzchni bocznej stozka jest 2 razy wieksze niz pole jego podstawy. Znajdz miare kata nachylenia tworzacej do plaszczyzny podstawy. Naprawde bardzo prosze o pomoc i...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=70042


Temat: zadania. stozek
1. Tworzaca stozka o dlugosci 6 jest nachylona do podstawy pod katem 45*. Oblicz objetosc stozka. b) Tworzaca stozka ma dlugosc 20, a kat rozwarcia stozka ma miare 120*. Oblicz objetosc stozka. 2. Objetosc stozka o wysokosci 10 cm wynosi 120Pi cm3. Oblicz dlugosc promienia stozka. 3. Pole powierzchni calkowitej stozka wynosi 80Pi. Promien podstawy stozka ma dlugosc 4. Oblicz dlugosc tworzacej tego stozka Prosze o pomoc, interesują mnie dokladne rozwiazania Serdecznie dziekuje i pozdrawiam
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=73811


Temat: Pare zadań zamkniętych (różne działy-matura podstawowa)
...c) 15cm d) 10cm 6. Trójkąt, w którym stosunek długości boków jest równy 2:3:4, jest: a) równoboczny b) prostokątny c) ostrokątny d) rozwartokątny 7. Aby na podstawie wykresu funkcji y=f(x) narysować wykres funkcji y=f(x-6) należy wykres funkcji f przesunąć o: a) 6 jednostek do dołu b) 6 jednostek w prawo c) 6 jednostek do góry d) 6 jednostek w lewo 8. Stosunek wysokości stożka do promienia podstawy wynosi 3:1. Objętość stożka jest równa . Zatem promień podstawy stożka ma długość: a_ 25cm b)15cm c) 5cm d)
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=175480


Temat: Oblicz miarę kąta środkowego wycinka.
Tworząca stożka ma długość 3dm. Długość promienia podstawy stożka jest równa 1dm. Powerzchnia boczna stożka po rozwinięciu na płaszczyznę jest wycinkiem koła. Oblicz miarę alpha kąta środkowego tego wycinka.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=184167


Temat: Liczby, proste, trójkąty
...w prawo c) 6 jednostek do góry d) 6 jednostek w lewo 9. Przekątna kwadratu jest o 2 cm dłuższa od długości boku tego kwadratu. Zatem długość boku kwadratu wynosi: a) (2-2)cm b) cm c) 2(+1) cm d) (2+1)cm 10. Długości podstaw trapezu wynoszą: a oraz b, gdzie a>b. Zatem odcinek, którego końcami są środki ramion trapezu, ma długość: a) b) c) d) 11. Stosunek wysokości stożka do promienia podstawy wynosi 3:1. Objętość stożka jest równa 125. Zatem promień podstawy stożka ma długość: a_ 25cm b)15cm c) 5cm d) cm
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=6761


Temat: Stożek
zad1-stosunek pola powierzchni bocznej stozka do jego pola powierzchni calkowitej wynosci 2:3. wyznacz miare kata nachylenia tworzacej stozka do plaszczyzny podstawy. zad2- promien podstawy stozka ma dlugosc R. oblicz pole przekroju rownoleglego do podstawy i dzielacego wysokosc stozka w stosunku m:n liczac od wierzcholka stozka zad3-tworzaca stozka ma dlugosc 25 cm a wysokosc 24 cm . stozek przecieto prosta k rownolegla do plaszczyzny podstawy przecinajaca powierzchnie stozka w punktach A i B. odleglosc prostej k od plaszczyzny podstawy wynosi 12 cm a od wysokosci stozka 2.8cm . oblicz dlugosc odcinka AB. zad4-przez srodek...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=94697


Temat: pole boczne stożka
Z założenia mamy , gdzie oznaczają odpowiednio długość tworzącej i długość promienia podstawy stożka. Ponadto z twierdzenia kosinusów dostajemy , czyli . Stąd i z powyższego otrzymujemy , tj. . Zatem i ze wzoru na pole powierzchni bocznej stożka jest .
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=166910


Temat: promień srożka
Koło z zaznaczonym kątem ma dwie części z których można zbudować stożek. Długość pierwszego łuku: dla tego łuku długość promienia podstawy stożka wynosi: Długość drugiego łuku: dla tego łuku
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=182258


Temat: przekrój osiowy stożka
Objętość stożka wynosi , a promień podstawy stożka ma długość 10 cm. Pole przekroju osiowego stożka jest równe? -- 17 gru 2009, o 20:00 -- moze mi ktos pomoc to zrobic, to bardzo pilne -- 17 gru 2009, o 20:24 -- jednak dałam rade to obliczyć, wyszło mi :))
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=163463


Temat: objętość stożka, długość promienia
Promień podstawy stożka ma taką samą długość jak promień podstawy walca. Wysokość stożka jest równa wysokości walca. Objętość walca jest o 216 większa od objętości stożka. Oblicz: a)objętość stożka b) długość promienia podstawy stożka, wiedząc dodatkowo, że wysokość stożka jest sześć razy większa od długości promienia podstawy (wynik przedstaw w postaci a , gdzie
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=107227


Temat: Pole przekroju stożka
Hej, mam straszny problem z jednym zadaniem, a sprawdzian juz jutro. prosze o jak najszybsza pomoc :D Tylko prosilabym o szczegolowe rozwiazania i dzialania bo jestem kompletnie zielona z matmy z góry dzięki ;* Zadanie: przekroj osiowy stozka jest trojkatem rownobocznym, promien podstawy stozka ma długość R. oblicz pole przekroju wyznaczonego przez dwie tworzace, wiedzac ze kąt zawarty miedzy nimi ma miare Đť/6 . odp. powinna być P= R2 (R kwadrat - nie potrafie zrobic symbolu:D)
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=120114


Temat: Trójkąt równoramienny - obrót - stożek.
1. Rysujemy trójkąt równoramienny 2. Rysujemy oś obrotu wzdłuż jednego z ramion trójkąta 3. Powstała bryła to dwa stożki, połączone ze sobą podstawami: tworząca jednego stożka ma długość 5, drugiego 6, promień podstawy obu stożków będzie taki sam (jest to długość wysokości trójkąta równoramiennego, opuszczonej z wierzchołka podstawy na jego ramię) 4. Aby obliczyć długość promienia podstawy stożka należy: a) z twierdzenia Pitagorasa obliczyć wysokość trójkąta opuszczoną z wierzchołka na podstawę trójkąta długości 6 (długość wysokości wyniesie 4) b) obliczyć pole trójkąta z wykorzystaniem długości wysokości obliczonej przed chwilą: c) zapisać pole trójkąta na drugi sposób: d) przyrównać oba pola i obliczyć r:
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=77471


Temat: Trapez - pole
">Pole powierzchni walca o promieniu h i wysokości 10 - pole stożka ? ">tak byś liczył objętość tej bryły no nie, ortax123 operuje na polach powierzchni "> tak, na rysunku to to . Innymi słowy, promień podstawy stożka ma długość , jego tworząca zaś
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=184582


Temat: Trudne zadanie
Witam. Prosze o pomoc w zadaniu. Z napałnionego kieliszka w kształcie stożka odlano połowe zawartości. Do jakiej wysokości sięga płyn, który pozostał w kieliszku? Długość promienia podstawy stozka to 8 cm. Wysokosc stożka to 9 cm. Odpowiedz ma wyjsc napewno 7,1 cm
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=66831


Temat: Walce, ostrosłupy, stożki; pola i objętości
...kwadratowej jest prostopadla do plaszczyzny jego podstawy. Najdluzsza krawedz boczna ostroslupa ma dlugosc 12cm i jest nachylona do plaszczyzny podstawy pod katem 60 ° . Oblicz objetosc ostroslupa i dlugosci jego pozostalych krawedzi bocznych. Zad.5 Podstawa ostroslupa SABCD jest prostokat ABCD, w ktorym AB=15cm, BC=9cm. Plaszczyzna sciany SBC tworzy z plaszczyzna podstawy ostroslupa taki kat α , ze cos α=0,6. Oblicz objetosc ostroslupa. Zad.6 Długosc promienia podstawy stozka stanowi 60% dlugosci jego tworzacej. Pole powierzchni bocznej tego stozka wynosi 13 Π cm ÄŹżË . Oblicz objetosc stozka. Z gory bardzo bardzo dziekuję !!
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=15375


Temat: ostrosłup wpisany w sfere
Obróćmy ostrosłup względem osi zawierającej wysokość. Powstanie nam stożek. Zróbmy przekrój osiowy tego stożka. Długość promienia podstawy stożka jest równa promieniowi okręgu opisanego na podstawie ostrosłupa. z tw. Pitagorasa:
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=63982


Temat: trójmian kwadratowy
r - promień podstawy stożka l - tworząca stożka Otrzymaliśmy wzór funkcji kwadratowej, która największą wartość przyjmuje dla argumentu: , czyli dla współrzędnej wierzchołka paraboli. Odp. Pole powierzchni bocznej będzie największe, gdy długość promienia podstawy stożka wyniesie 7,5 cm, a tworząca stożka 7,5 cm.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=82276


Temat: Stożek- ciężkie zadanie
Wielkie dzięki za pomoc. Muszę rozwiązać jeszcze 2 zadania. 1. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku długości 6cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej stożka. 2. Pole powierzchni całkowitej stożka wynosi 80 (pi). Promień podstawy stożka ma długość 4. Oblicz długość tworzącej tego stożka. Z góry dziękuje.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=115785


Temat: stereometria- stożek
Promień podstawy stożka ma długość 3 i jest dwa razy krótszy od tworzącej. oblicz pole powierzchni kuli opisanej na tym stożku.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=174369


Temat: Długość promienia podstawy stożka.
Witam Proszę o pomoc w zadaniu: Oblicz długość promienia podstawy stożka, jeżeli powierzchnia boczna stożka po rozwinięciu jest półkolem o promieniu 4.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=111771


Temat: Stożek
Kat miedzy tworzacą i wysokoscia stozka ma miare 45 stopni. Promień podstawy stożka ma długość 2√2 cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej stożka. Prosze zapisanie wszytskich obliczeń.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=25173


Temat: DLUGOSC TWORZACEJ STOZKA
Pole powierzchni calkowitej stozka wynosi 80 pi . Promień podstawy stozka ma dlugosc 4. oblicz dlugosc tworzacej tego stozka. prosze o pomoc w rozwiazaniu
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=188150


Temat: Objętość i pole Stożka
Długość promienia podstawy stożka jest równa 5 a kąt nachylenia tworzącej stożka do płaszczyzny podstawy ma miarę 30 stopni . Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej stożka. Proszę o pomoc w tym zadaniu:(
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=192991


Temat: Stożek, trygonometria i turniej szachowy
Co do pierwszego zadania: Musisz wykorzystać następujące zależności: Długość podstawy trójkąta, będącego przekrojem osiowym stożka = Podwojona długość promienia podstawy stożka Wzór na długość łuku, potrzebna do obliczenia powierzchni bocznej: . W tym przypadku - długość ramienia trójkąta, - szukana miara kąta środkowego Długość łuku = obwód podstawy stożka Po przekształceniu: - szukana miara kąta
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=13712


Temat: przekrój osiowy stożka-zadanie
Liczymy pole równoramiennego trójkąta ABC: Zatem problem sprowadza się do policzenia długości tworzącej stożka . Wiemy, że przekrój osiowy stożka to trójkąt równoboczny i promień podstawy stożka ma długość R, zatem bok tego trójkąta i jednocześnie tworząca stożka ... i w sumie po sprawie
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=109751


Temat: 1 zadanie ze stozkiem
Mam takie zadanie: Pole powierzchni całkowitej stożka wynosi 80 Pi. Promień podstawy stozka ma długość 4. Oblicz długość tworzącej tego stozka. NIe wiem jak je rozwiązac. Pomożecie?
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=117161


Temat: Stereometria
Proszę o pomoc: 1.Wafel do lodów ma kształt stożka o promieniu podstawy 2cm. i wysokosci 4cm.Do wafla włożono porcje lodów w kształcie kuli o promieniu 1.5cm. Znajdz odleglość środka kuli od wierzchołka stożka. 2.W naczynie stożkowe umocowane pionowo i zwrócone wierzchołkiem do dolu nalano wody do wysokosci 10cm. Promień podstawy stożka ma długość 9cm.,a wysokość 15cm. : a)oblicz jaką objetość zajeła wlana woda b)Po pewnym czasie wode przelano do szklanki o wysokośi 7cm. Jaki promień podstawy powinna miec szklanka aby zmieścila sie w niej zawartość naczynia?? 3.W konkursie firmowym przyznawane są cztery nagrody w postaci statuetek, wykonanych ze złota i miedzi miedzianą kule o promieniu cm przetopiono na jednakoweprostopadłościenne...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=60130